کارفرما : دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سال قرارداد : ۱۳۹۰

خدمات انجام شده : مطالعه تطبیقی؛ ارزیابی امکانات بومی؛ نیازسنجی؛ استخراج استاندارد و دستورالعمل فنی و اجرایی

شرح پروژه :

توافق‌نامه سطح خدمات، مجموعه اسناد و مدارکی است که سطح خدمات به دقت در آن تبیین می‌شود. لازم به ذکر است که در این توافق‌نامه تصویر و داده‌های زمینی تولید شده به‌عنوان خدمات در نظر گرفته می‌شود و تمام مشخصه‌های فنی و غیر فنی خدمات مورد نظر تشریح می‌شوند. مشخصه‌های فنی خدمات تمام جزئیات مرتبط با فرآیند تصویربرداری، پیش‌پردازش‌ها و پس‌پردازش‌های مربوطه را شامل می‌شود. در این راستا از استانداردهای موجود در پژوهش‌های بین‌المللی به‌عنوان منبع خارجی و دستورالعمل‌‎‌های همسان نقشه‌برداری به‌عنوان منبع داخلی استفاده شده است. در توافق‌نامه سطح خدمات لازم است، نقطه نظرات طرفین توافق‌نامه لحاظ شود. بدین منظور طی جلساتی به تعیین نیاز کارفرما (وزارت جهاد کشاورزی) پرداخته شد. از سوی دیگر با هدف آشنایی با روال فنی تصویربرداری به طرح سؤالاتی و ارائه پاسخ از سوی سازمان نقشه برداری پرداخته شد که این مرحله از کار، برآورد مناسبی را از جزئیات فنی کار به دست می‌دهد. پاسخ از سوی سازمان نقشه برداری پرداخته شد که این مرحله از کار، برآورد مناسبی را از جزئیات فنی کار به دست می‌دهد.

مجموعه گزارشات طرح، شامل یک گزارش کار اصلی است که در آن تمام مراحل فنی با جزئیات مربوطه تشریح شده‌اند. این گزارش فنی به‌منظور فهم بهتر توافق‌نامه سطح خدمات تدوین شده است که اطلاعات جامعی را از روال فنی تصویربرداری رقومی در اختیار می‌گذارد. تمام موارد فنی و غیرفنی که می‌بایست به توافق دو طرف برسد در یک فایل جداگانه با عنوان توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) قرار گرفته است. موارد فنی شامل لیست دقیق جزئیات توافق شده است که در تصویربرداری رقومی می‌بایست رعایت شده و ضمیمه توافق‌نامه SLA می‌شود. پیوست‌ها، بخش فنی تصویربرداری هستند که با استناد بر گزارش فنی موجود در قالب جداولی تدوین شده‌اند که با تکمیل این جداول روند فنی تصویربرداری مستند می‌شود. هدف از تدوین چنین پیوست‌هایی ذکر جزئیات فنی کار است که با امضای طرفین توافق‌نامه، از رعایت چنین مواردی در حین مراحل کار  اطمینان حاصل می‌شود.