نمونه‌هایی از پروژه‌های آشناسامانه در ایران و کشورهای همسایه

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان کردستان)

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان کردستان)

ادامه مطلب  

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی)

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی)

ادامه مطلب  

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در غرب و شمال غرب استان آذربایجان غربی)

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در غرب و شمال غرب استان آذربایجان غربی)

ادامه مطلب  

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در جنوب استان آذربایجان غربی)

تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده­های ماهواره­ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در جنوب استان آذربایجان غربی)

ادامه مطلب  

پیاده سازی پایلوت بخش نرم افزار مدیریت اطلاعات مکانی سامانه هوشمند اطلاعات سفر (سپاس)

پیاده سازی پایلوت بخش نرم افزار مدیریت اطلاعات مکانی سامانه هوشمند اطلاعات سفر (سپاس)

ادامه مطلب  

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی معاونت راهداری اداره کل راه و ترابری استان گلستان تحت شبکه

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی معاونت راهداری  اداره کل راه و ترابری استان گلستان تحت شبکه

ادامه مطلب  

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی معاونت راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی معاونت راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

ادامه مطلب  

تهیه نقشه و استخراج تغییرات کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز گدار و کلاس (با پردازش داده های ماهواره ای)

تهیه نقشه و استخراج تغییرات کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز گدار و کلاس (با پردازش داده های ماهواره ای)

ادامه مطلب  

مطالعات کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز قزل اوزن (با پردازش داده­های ماهواره­ای)

مطالعات کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز قزل اوزن (با پردازش داده­های ماهواره­ای)

ادامه مطلب  

تهیه ضوابط، دستورالعمل­ها، پیوست­های توافقات سطح خدمات قرارداد.

تهیه ضوابط، دستورالعمل­ها، پیوست­های توافقات سطح خدمات قرارداد.

ادامه مطلب  

تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۲۰۰۰ با پردازش داده های ماهواره ای

تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۲۰۰۰ با پردازش داده های ماهواره ای

ادامه مطلب  

نرم افزار مدیریت اطلاعات مکانی سامانه هوشمند اطلاعات سفر

نرم افزار مدیریت اطلاعات مکانی سامانه هوشمند اطلاعات سفر

ادامه مطلب  

برخی دیگر از پروژه‌ها و تجارب موجود در آشناسامانه عبارتند از:

طراحی و تولید سامانه مکان محور فیبر نوری شهر ایلام
طراحی و پیاده سازی WEB-GIS بانک‌ها (بانک سامان)
تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی فضای سبز شهر مقدس قم
فاز مطالعات و تدوین سند اجرای GIS شهرداری ایلام
طراحی و پیاده سازی نقشه شهری و سرویسهای مرتبط بر بستر Mobile (شهرداری قم)
نظارت بر تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی و سامانه بروزرسانی اطلاعات شهرداری شاهین شهر
برنامه ریزی فضایی (Spatial Planning) در سطح استانی با رویکرد GIS(آذربایجان غربی)
طراحی و پیاده سازی GIS جامع مخابرات (استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه)
برداشت فیلم ویدیوئی بهمراه کدهای GPS جهت بروزرسانی عوارض حاشیه معابر شهری و خارج شهری (استان هرمزگان و استان گلستان)
طراحی و تولید نرم افزار مدیریت اطلاعات مکانی و تحلیل شبکه توزیع آب شهری (شهر واوان و منطقه یک شهر تهران)
کنترل و نظارت بر صحت عملیات برداشت عوارض شهری و جایگذاری بر روی نقشه های مربوط به ۲۶ مرکز استان کشور
مدلسازی و پهنه بندی مخاطرات طبیعی در GIS (فرسایش، سیل، زمین لغزش) (استان گلستان، حوضه آبریز سد دز)
اسکن لیزری و پردازش اطلاعات مربوطه جهت استخراج نقشه ازبیلت. نمونه های موردی: پل موند در استان بوشهر، پل غزنوی در استان گلستان، توپوگرفی حاشیه سد لتیان جهت بررسی اثرات لغزش زمین و …
تولید سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات شهرداری مشتمل بر زیرسیستمهای: مدیریت پایگاه اطلاعات جغرافیایی شهرداری، ژئوپورتال و زیرساخت اطلاعات جغرافیایی (SDI)، بخش نرم افزاری GIS ...
طراحی و پیاده سازی MAP Server و سرویسهای مرتبط در کاربردهای مدیریت ناوگان (شرکتهای توزیع و پخش، شهرداریها، شرکت راه آهن و …)
طراحی و استقرار GIS پایه شهرداری ایلام