سال قرارداد: ۱۳۹۷

کارفرما:  شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 

خدمات مشاوره و نظارت بر GIS توزیع برق ایلام

سال قرارداد: ۱۳۹۷

کارفرما: شهرداری مهران

فاز اول ایجاد و نصب سیستم یکپارچه نرم افزارهای شهرسازی شهرداری مهران

سال قرارداد: ۱۳۹۷

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا

ارائه و توسعه نرم افزار محاسبه و ارزیابی ظرفیت در راه آهن مبتنی بر GIS  

سال قرارداد: ۱۳۹۷

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا

توسعه و پشتیبانی  WEB-GIS  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

سال قرارداد: ۱۳۹۶

کارفرما: شهرداری ایلام

برداشت تصاویر با تکنولوژی پهپاد جهت تهیه نقشه ۱:۵۰۰ شهر ایلام 

شروع همکاری: ۱۳۹۶

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان

شروع همکاری: ۱۳۹۶

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان

شروع همکاری: ۱۳۹۶

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر

سال قرارداد: ۱۳۹۶

کارفرما: شرکت مخابرات منطقه ایلام

طراحی و تولید سامانه مکان محور فیبر نوری شهر ایلام

شروع همکاری: ۱۳۹۶

کارفرما: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی

مشاوره در مدیریت  بر اجرای طرح  تهیه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آریز دریاچه ارومیه و نظارت بر ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی تحت وب جهت بارگذاری نقشه های تولید شده

شروع همکاری: ۱۳۹۵

کارفرما: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی

ارائه خدمات مشاوره در خصوص طرح تهیه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آریز دریاچه ارومیه

سال قرارداد: ۱۳۹۵

کارفرما: شهرداری ایلام

تولید و بومی سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شهرسازی شهرداری ایلام (فاز اول: شناخت و نیازسنجی، تولید زیرسیستمهای صدور پروانه، پایان کار و پاسخ استعلام، ماده ۱۰۰ و امور مهندسین)

شروع همکاری: ۱۳۹۵

کارفرما: همکار شرکت مدلسازان جهان نما جهت ارائه به سازمان منطقه آزاد قشم

تهیه برنامه نرم افزاری یکپارچه مدیریت شهری شهر قشم بر پایه GIS برای معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم

شروع همکاری: ۱۳۹۴

کارفرما: شهرداری ایلام

طراحی و استقرار GIS پایه شهرداری ایلام بر مبنای وب

سال قرارداد: ۱۳۹۴

کارفرما: شهرداری سبزوار

نرم افزار جامع آرشیو مکانی و SDI شهری