آشناسامانه با تمرکز فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی خود بر علوم ژئوماتیک و با تأکید بر زمینه های کاربردی (شهری و محیطی) و سیستمی (طراحی و تولید سیستم های کاربردی و مکانیزه)، زمینه های تخصصی خود را در قالب چهار سرفصل زیر دنبال می نماید:

•  انجام طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی و کاربردی در زمينه RS/GIS/LBS  

•  برنامه ريزي استراتژيك و معماري سازماني مبتني بر لايه­ هاي RS/GIS/LBS سازماني

•  ارايه مشاوره بر اساس چرخه مهندسي نرم افزار

•  انجام طرح های مرتبط با حوزه های فعالیت سازمان های مختلف با رویکرد فناوری های نوین RS/GIS/LBS

در قالب سرفصل های فوق، اهم زمینه های تخصصی که آشناسامانه در آنها دارای تجارب و قابلیت های تحقیقاتی و کاربردی می باشد، عبارتند از:

الف) تأمین داده و اطلاعات پایه

ب) پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای

پ) بروزرسانی، پردازش و مدلسازی در GIS

ت) طراحی و پیاده سازی پایگاه و سیستم های اطلاعات مکانی

ج) طراحی و تولید سیستم های مدیریت ناوگان و سرویس های مکان-مبنا

چ) مطالعه، آموزش و انتقال علم و فناوری