کارفرما : مهندسان مشاور آبگیر (جهت ارائه به وزارت آب کردستان عراق)dem prj

وضعیت پروژه : انجام شده

سال قرارداد : ۱۳۹۰

خدمات انجام شده : تهیه و پردازش داده های ماهواره ای با قدرت تفکیک بالاشرح پروژه :

در دهه‌های گذشته تنها تکنیک استخراج مدل رقومی زمین و تولید نقشه توپوگرافی، نقشه‌ برداری زمینی و یا استفاده از تصاویر هوایی بوده است. استفاده از GPS تا حد زیادی کارایی تکنیک‌های مرسوم را بالا برده است. اما همچنان، مشکلاتی از جمله، طولانی بودن زمان انجام مراحل نقشه‌برداری زمینی، عدم دسترسی به مناطق صعب العبور و هزینه‌های بالا باقی می‌مانند. سنجنده‌های اپتیکی با قدرت تفکیک بالا (VHR) که قادر به تولید تصاویر استرئو هستند، دوره جدیدی را در زمینه تولید نقشه‌های توپوگرافی فراهم کرده‌اند که با تولید تصاویر IKONOS آغاز شد. علاوه بر IKONOS، ماهواره‌های  QuickBird، WorldView-1  و WorldView-2  نیز توسط  DigitalGlobe، ALOS  و GeoEye-1 توسط کشور ژاپن و نیز GeoEye پرتاب شده‌اند. در دسترس بودن تصاویر استرئو از سنجنده‌های ذکر شده، امکان استخراج مدل رقومی زمین و نیز ساخت اورتو و همچنین بروزرسانی نقشه‌های موجود را فراهم می‌کند. استفاده از تصاویر سنجنده‌هایی با قدرت تفکیک بالا، در استخراج مدل رقومی زمین مزایایی را فراهم می‌کنند که به شرح زیر هستند:

    •  دسترسی به بالاترین قدرت تفکیک ممکن نسبت به سایر سنجنده‌ها

    •  بالا بودن فاصله کانونی دوربین که امکان اخذ داده ارتفاعی را با دقت بالا ایجاد می‌کند

    •  امکان تولید تصاویر استرئو در راستای حرکت ماهواره با دید به قبل و بعد از نادیر و امکان تولید تصاویر استرئو در جهت عمود بر راستای حرکت ماهواره

نسبت بالای  (H/B) که معیار مهمی در زمینه اندازه‌گیری دقت ارتفاعی حاصل است و این نسبت در سنجنده‌های با قدرت تفکیک بالا بیشتر از ۰٫۶ می‌باشد. با توجه به این نکته که سنجنده‌های با قدرت تفکیک بالا دارای هندسه pushbroom هستند، بنابراین لازم است مدل‌های فتوگرامتری موجود متناسب با این سنجنده‌ها ارتقا پیدا کرده که این امکان در نرم‌افزارهای مختلف توسعه یافته و در طرح حاضر به منظور استخراج نقشه توپوگرافی در بخشی از کردستان عراق مورد استفاده قرار گرفته است.