شهرداری ایلام حائز رتبه برتر استان در شاخص صیانت از حقوق شهروندی در جشنواره شهید رجایی شد:

این عنوان در راستای فراهم نمودن بستر شهر الکترونیک و تسهیل در امورات شهروندان، برقراری سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ و کاهش مراجعات حضوری، ارائه خدمات شهرداری در شبکه، راه اندازی GIS شهری و صیانت از حقوق شهروندی اختصاص داده شد.

منبع خبر: اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام