جلسه معرفی و تشریح امکانات سامانه تحت WEB شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری:

جلسه معرفی و تشریح امکانات سیستم شهرسازی و نوسازی تحت وب با رویکرد ارائه خدمات کاملا الکترونیک به شهروندان به ریاست جناب آقای صادقیان شهردار ایلام و با حضور جناب آقای رستمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام درشهرداری برگزار شد. منبع خبر: اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام

منبع خبر: اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام

شهرداری ایلام حائز رتبه برتر استان در شاخص صیانت از حقوق شهروندی در جشنواره شهید رجایی شد:

این عنوان در راستای فراهم نمودن بستر شهر الکترونیک و تسهیل در امورات شهروندان، برقراری سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ و کاهش مراجعات حضوری، ارائه خدمات شهرداری در شبکه، راه اندازی GIS شهری و صیانت از حقوق شهروندی اختصاص داده شد.

منبع خبر: اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام