آشناسامانه با تمرکز فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی خود بر علوم ژئوماتیک و با تأکید بر زمینه های کاربردی (شهری و محیطی) و سیستمی (طراحی و تولید سیستم های کاربردی و مکانیزه)، زمینه های تخصصی خود را در قالب چهار سرفصل زیر دنبال می نماید:

•  انجام طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی و کاربردی در زمينه RS/GIS/LBS  

•  برنامه ريزي استراتژيك و معماري سازماني مبتني بر لايه­ هاي RS/GIS/LBS سازماني

•  ارايه مشاوره بر اساس چرخه مهندسي نرم افزار

•  انجام طرح های مرتبط با حوزه های فعالیت سازمان های مختلف با رویکرد فناوری های نوین RS/GIS/LBS

در قالب سرفصل های فوق، اهم زمینه های تخصصی که آشناسامانه در آنها دارای تجارب و قابلیت های تحقیقاتی و کاربردی می باشد، عبارتند از:

 • تأمین انواع منابع داده سنجش از دوری و هوایی،
 • تهیه نقشه های توپوگرافی و موضوعی با استفاده از داده های ماهواره ای، هوایی و برداشت زمینی،
 • برداشت و پردازش سازه ها و تأسیسات با استفاده از لیزراسکن با امکان تحلیل و ورود به GIS،
 • برداشت و ایجاد مدلهای سه بعدی با قابلیت دید 360 درجه از اماکن و تأسیسات با امکان ورود به GIS.
 • انجام پردازشهای هندسی دقیق و پردازشهای طیفی جهت بهبود کیفیت داده ها،
 • استخراج مدلهای رقومی با استفاده از تصاویر زوج استریو و با دقت مسطحاتی و ارتفاعی مناسب،
 • تهیه مدلهای سه بعدی (DSM, DTM, DEM) و پروازی با تلفیق داده های ماهواره ای و داده های پایه،
 • تهیه نقشه های موضوعی در کاربردهای مختلف اعم از: کاربری و پوشش اراضی، فضای سبز، دمای سطحی، لندفرم، منابع آب و…،
 • تولید نقشه و تعيين سطح زير کشت محصولات کشاورزي با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای، پردازش داده های لیدار در استخراج پدیده ها و عوارض زمینی.
 • بروزرسانی نقشه های شهری با استفاده از داده های ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و برداشتهای میدانی،
 • بروزرسانی نقشه شبکه های زیرساختی در محیط GIS جهت تحلیلهای شبکه، ممیزی املاک، معابر، فضای سبز و سایر اراضی و تشکیل پایگاه داده مکانی مرتبط،
 • مکانیابی تأسیسات و خدمات با استفاده از تکنیکهای مکانی در مناطق شهری و طبیعی،
 • مدلسازی و پیش بینی الگوهای توسعه در دوره های زمانی،
 • مدلسازی و تهیه نقشه های آلودگی هوا با تکنیکهای آمار مکانی،
 • مدلسازی مکانی الگوهای کیفیت زندگی،
 • مدلسازی و پهنه بندی مخاطرات محیطی (سیل، زمین لغزش،…) در محیط GIS ،
 • طراحی مسير بهينه در زمینه های: راه، خطوط انتقال نفت و گاز، برق و… با استفاده از روش تصميم گيري چند معياري مکاني.
 • مطالعه و طراحی زیرساخت داده های مکانی (SDI)،
 • طراحی و پیاده سازی پایگاه و مرکز داده مکانی،
 • مکانیزاسیون بایگانی و اتصال به پایگاه داده مکانی،
 • طراحی و پیاده سازی سیستمهای پشتیبان تصمیم مکانی (SDSS)،
 • طراحی و پیاده سازی Web GIS،
 • طراحی و پیاده سازی سیستمهای همراه.
 • ارائه سرویسهای مکان مبنا (Location Base Services) بصورت همراه و تحت وب،
 • پیاده سازی سیستمهای مدیریت ناوگان.
 • برگزاری دوره های آموزشی و انتقال تکنولوژی در زمینه فناوریهای سنجش از دور، GIS و LBS،
 • تدوین نقشه راه (Road Map)، طرح استراتژیک (Strategic Plan) و جامع (Master Plan)  جهت پیاده سازی GIS سازمانی و جامع.