جلسه معرفی امکانات سامانه تحت WEB شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری:

جلسه معرفی و تشریح امکانات سیستم شهرسازی و نوسازی تحت وب با رویکرد ارائه خدمات کاملا الکترونیک به شهروندان به ریاست جناب آقای صادقیان شهردار ایلام و با حضور جناب آقای رستمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام در شهرداری برگزار شد.

منبع: اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام