اسکن لیزری و پردازش اطلاعات مربوطه جهت استخراج نقشه ازبیلت نمونه های موردی: پل موند در استان بوشهر، پل غزنوی در استان گلستان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استانهای هرمزگان و گلستان

سال قرارداد: 1392 و 1393

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.