بروزرسانی داده ها و اطلاعات و ساماندهی بایگانی های مربوط به معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی