تهیه و تصحیح دقیق تصاویر ماهواره ای از محدوده شهر دهلران و اصلاح بلوکهای شهری نقشه 1:2000 شهر دهلران بر اساس تصاویر ماهواره ای