فاز اول ایجاد و نصب سیستم یکپارچه نرم افزارهای شهرسازی شهرداری مهران

سال قرارداد: 1397

کارفرما:  شهرداری مهران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.